EcoPartner

EcoPartner

En virksomhed der specialiserer sig i genindvinding og behandling af affald fra landbrugsproduktionen til energiproduktion. Ecopartner omdanner affald fra landbrugsproduktionen til et sekundært råmateriale der bruges i energikonverteringssystemer, takket være en holdbar genanvendelseskæde (indsamling, transport, opdeling af de forskellige komponenter). Denne metode har formået at give nyt liv til over 92% af den slags affald.

ECOPARTNER’s rolle i dette projekt er at implementere i-REXFOs forretningsmodel i Umbrien i forhold til de aspekter der relaterer sig til indsamling af madspild og første del af behandlingen i forhold til at lave energi af spildprodukter.

EcoPartner

3
9
4
0
6
3