Projektet

i-REXFO i en cirkulær økonomi

i-REXFO er et innovativt fremskridt og en forretningsmodel, som har et mål om at reducere madspild gennem en holistisk tilgang. Det betyder optimering af kommunikation og involvering af alle aktører (stakeholders) i fødevarekæden (produktion, distribution, brug, udsmidning).

Hvorfor

i-REXFO Project
1

Hvorfor

En fjerdedel af verdens befolkning er i risikozonen for fattigdom og social eksklusion, mens en tredjedel af den producerede mad i verden går til spilde eller ender på lossepladsen. Men det er ikke det hele. Produktionen af den uspiste mad koster 250 milliarder kubikmeter vand, optager 30% af verdens landbrugsjord, og udleder samtidig 3.3 milliarder ton miljøskadelige gasser. De direkte økonomiske konsekvenser af alt dette spild løber op i 750 milliarder dollars hvert år (kilde: FAO).

Ifølge FAO, forårsages madspild i industrialiserede lande af en kombination af faktorer:
- Forbrugernes adfærd: Dårlig planlægning af indkøb, forkert forståelse af bedst før og sidste anvendelses datoer, indkøb af for meget mad og dårlige vaner i forhold til at opbevare og spise rester.
- En produktion-indkøb-distributionskæde der ikke giver mad tæt på udløbsdatoen, mangelfulde produkter og donationer af overskudsmad nok værdi.
- Et lovgivningssystem der ikke promoverer genanvendelse af madaffald i landbruget, eller en nyere metode som fx anvendelse af anlæg der anvender biomasse til biogas produktion.

Mål

i-REXFO Project
2

Vores mål

i-REXFO-projektet har til hensigt at vise, at madspild kan reduceres gennem en innovativ forretningsmodel der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

i-REXFO er baseret på en integreret model, hvori mad med overskredet udløbsdato anvendes til energi (EFE) der støtter formålet om reduktion af mad hvor udløbsdatoen er overskredet (REF).

Hvordan

i-REXFO Project
3

Hvordan

Projektet fokuserer på madspild i fødevareindustrien og landbruget, distribution og restaurationsbranchen (hoteller, restauranter, barer og cafeer), og forbrugere. Det sker gennem tiltag der reducerer madspild og øger anvendelsen af spildt mad til energi. 

Baseret på de gode takter der ses i Europa (herunder Danmark), har i-REXFO udviklet en open-sourcesoftware til planlægning og optimering af en integreret model set ud fra et teknisk, økonomisk, og miljømæssigt perspektiv.

i-REXFO-modellen øger opmærksomheden hos forbrugere og operatører indenfor distribution i fødevareindustrien, hotel- og restaurantsektoren; fremmer salget og anvendelsen af mad der er tæt på udløbsdatoen, og mad hvor indpakningen har taget skade, og øger antallet af donationer af overskudsmad til velgørenhed og fødevarebanker. Disse tiltag understøttes af indsamling og brug af mad med overskredet udløbsdato til produktion af biogas via anlæg der anvender biomasse i anaerobe processer, der bruger den resterende næring som gødning, og dermed slutter kredsløbet.

i-REXFO modellen demonstreres i regionen Umbrien i Italien og vil senere blive overført til andre lande (Ungarn).

Påvirkning

i-REXFO Project
4

Forventet påvirkning

  • 8,500 ton CO2 udslip undgået hvert år;
  • 3,400 ton madspild fra fødevareindustrien, landbrug, shopping centre og restauranter der ikke ender på lossepladsen
  • 480,000 m3 vand sparet hvert år
  • 2,800 MWh energi fra vedvarende energikilder hvert år
  • 2,400 MWh energibesparelse hvert år
  • 1,100 ha reduceret brug af landbrugsjord pr. år
  • 128,000 opmærksomme forbrugere, takket være projektets kampagner og aktiviteter
 

Find out i-REXFO Zero Waste quiz

 

Find out i-REXFO Zero Waste quiz

How prepared are you on foods expiration date?
Find out with the i-REXFO quiz, share and comment the answers with your friends!
You will receive small useful tips to change your habits for the better, as well as make a gesture that helps the entire planet.

GO TO THE QUIZ
3
8
4
0
7
1