Regionen Umbrien

Regionen Umbrien

"Energy Service, Quality of the Environment, Waste, Mining Activities". Regionen Umbrien står for opdatering af den regionale plan omkring genanvendelse, planlægning og monitorering af aktiviteter og evaluering af planen: Administration af det regionale observatorie ift. produktion, indsamling, genanvendelse og disponering af spild.

Den primære rolle for REGIONE UMBRIA i projektet er at implementere i-REXFOs forretningsmodel i Umbrien i forhold til administration og tilladelser.

Umbria

3
8
4
0
6
9