Soc. Agr. Iraci Borgia S.s.

Società Agricola
Iraci Borgia S.s.

Società Agricola Iraci Borgia s.s. styrer et anaerobt fordøjelsesanlæg der producerer den biogas der skal i CPH-enheden, for at generere elektricitet.

Anlægget består af en forbehandlings tank til gylle, en solid gødningstank, to primære gæringsbeholdere (3600 m3), en efterbehandlings beholdere (5000 m3), og en opsamlingsbeholder.

Det daglige råmateriale er i øjeblikket som følger:
15 ton gylle fra svin; 25 ton majs rester; 10 ton korn rester; 10 t byg rester; 14 ton fedtet slam (rester fra frugtpresning og vand fra planter); 1 ton biprodukt fra kerner.

3
9
4
0
2
8